Lia Ruis

Kunstenaar

Ik ben als meesterbinder en docente biologie actief met materialen uit de natuur. Mijn ontwerpen zijn abstract-impressionistisch van aard en vormgegeven met gebruik van natuurlijk materialen. Daarbij worden verschillende technieken gebruikt, met een hang naar de puurheid van het natuurlijke.

Inspiratie

De natuur is mijn inspiratiebron. Zeker na de studie aan de Stoas-Vilentum Hogeschool in Wageningen. Hier behaalde ik het diploma docente biologie en deed voor bloemschikken de proeve van meesterschap. Met ervaring als docente en het maken van wanddecoraties maak ik een combinatie; nl. in het geven van workshops bloemschikken. Daarbij zou je dit laatste eigenlijk ‘natuurschikking’ kunnen noemen, ‘bloem’ is niet per sé het eerste uitgangspunt.

Biologie

De biologie vormt de grondslag van mijn werk. Verwondering, creatie en vormgeving verweven zich met elkaar. Het lesgeven als uiting van enthousiasme: delen in – en samen je bewust zijn van de enorme rijkdom die de natuur ons biedt. Zelf doe ik regelmatig inspiratie op bij meesterbinder Bart Nys in België en doe daar mee met trainingen. In Zweden, tijdens een werkweek van de hogeschool, werd ik geattendeerd op landart. Ook deze vorm, van werken in de natuur, kan tijdens een workshop worden gevolgd.

Onderzoek

Een onderzoeksopdracht leidde mijn specialisatie in de richting van takken- en groenwerk. In deze opdracht werd de Fraxinus excelsior (Latijnse naam voor de Es) grondig bestudeerd en werden er experimenten mee gedaan. ‘Laten we ons met de natuur omringen, tegen het oprukkende beton in’. Of, dichter op je eigen huid, ‘omring’ je hals met een sierraad uit louter bestanddelen van de Es.

 

Fotoalbums geplaatst door Lia Ruis